Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Ahlbacka Art & Design

All behandling av personuppgifter inom Ahlbacka sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya Ahlbackavänner/kunder och från och med den 20 december 2019 för befintliga Ahlbackavänner/kunder.

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.

 

1. Person-uppgiftsansvarig

Ahlbacka Art & Design, Lågedammsgatan 13, 24231 Hörby, Sverige (nedan benämnt vi/Ahlbacka) är personuppgiftsansvarig. Norrgavel är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

 

2. Insamling av personuppgifter

Om du registrerar dig som Ahlbackavän hos oss eller lämnar personuppgifter i samband med köp, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på Ahlbackas webbplats eller som du lämnar till oss på annat sätt. Detta omfattar:

– Information som du lämnar till oss vid registrering som “Ahlbackavän” eller som kund i e-handelsplattform. Informationen inkluderar e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer och kontaktinformation.

– Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt.

– Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

– Uppgifter som vi får i de fall du svarar på enkäter och undersökningar.

– Information som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

 

3. Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom säljarföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

4. Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

– Informera dig om våra produkter och tjänster samt vår hemsida.

– Skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina preferenser.

– Individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina personliga preferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

 

5. Avsluta användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om du inte önskar erhålla marknadsföring i form av nyheter, information och erbjudanden från oss (via e-mail), så kan du bara skicka ett mail till admin@ahlbacka.com så tas du bort från adresslistorna.

Välkommen att kontakta Ahlbacka på admin@ahlbacka.com

 

6. Delning av personuppgifter

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

– Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (exempelvis vid indrivning av betalning för köpta varor och drift av webbplatser).

– Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat, postadress, telefonnummer och e-postadress.

 

7. Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Ahlbacka använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

Dina kortuppgifter skickas direkt och krypterat till vår betalningsleverantör, uppgifterna sparas inte i Ahlbackas system.

 

8. Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

 

9. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss på admin@ahlbacka.com. Du kan förstås även skriva till oss: Ahlbacka Art & Design, Lågedammsgatan 13, 24231 Hörby, Sverige.

 

 

[Dessa villkor gäller fr.o.m. den 20 dec 2019 och är giltiga tillsvidare]

 

Who we are

Our website address is: https://ahlbacka.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Dela det här:

Gilla

Gilla Laddar...
sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: